tisdag 2 juli 2013

En av grundarna till Lånegarderoben i final i stor konsttävling!

En av grundarna till Lånegarderoben, konstnären Lina Sofia Lundin har gått till final i Svanens konsttävling Nordic Art Insight med temat hållbar konsumtion. Hennes bidrag Färgningsmanifestet - The Expanded Field of Composting är en undersökning av naturlig färgning, där hon färgar sina kläder med komposten. Verket är en textil installation med tillhörande skrift där hon ger en bakgrund åt miljöproblematiken inom den konventionella textilindustrin, grunderna inom naturlig färgning och färgningsrecept som hon själv tagit fram.

Totalt kom det in 146 bidrag till tävlingen, juryn valde därefter ut 6 finalister som nu folket kan rösta på ända fram till 31 augusti. Vinnaren utnämns i samband med den Nordiska Hållbarhetskonferensen Medskapandets konst 17-19 september i Umeå. Vinsten är på hela 100 000 kr och verket visas upp under Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014. Juryns utlåtande om Lina Sofia Lundins konstverk löd ”Konsekvent undersökande projekt som går på djupet med ett av textilproduktionens problem.” Juryn bestod av: Sigrid Sandström, konstnär/professor Kungliga konsthögskolan, Lisa Rinnevuo, konstnär, Lars Sahlin, tf kulturchef Umeå, Mattias Givell, verksamhetschef Wanås konst, Michael Funch, kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Röstar gör man enkelt på http://www.artnordic.org/archive/17 ändå fram till sista augusti! Kom igen, nu hjälps vi åt att rösta på hennes verk!

Foto: Lina Sofia Lundin