måndag 17 september 2012

Avfall i fokus

I våras presenterade Naturvårdsverket den nya avfallsplanen ”Från avfallshantering till resurshushållning” som belyser hur avfallshanteringen kan bli mer resurseffektiv och visar på sätt för Sverige att ytterligare närma oss EU’s avfalls hierarki. Fokus är att minska avfallet och uppkomsten av avfall genom resurseffektivitet. I planen tas olika fokusområden upp och bland annat nämns textilier som ett område där resurserna kan användas på ett bättre sätt. Lånegarderobens initiativ presenteras som ett sätt att förlänga kläders livslängd och dela på resurserna.

I regeringens avfallsplan som presenterade för några veckor sedan poängterades att återanvändningen av produkter måste understödjas av kommuner och att de ska samarbeta med parter som gör återanvändning av produkter möjlig. Medborgare ska med större enkelhet kunna skänka sina oönskade saker till olika aktörer på andrahandsmarknaden. Kommunerna får därmed ett större ansvar och mandat för att arbeta med avfallsförebyggande frågor. Avfallsutredningen är ett förslag på hur avfall i framtiden kommer att hanteras men beslut och lagändringar kommer inte att tas förrän tidigast 2013.

Lånegarderoben vurmar för att maximalt resursutnyttjande och återanvändning hamnar på den politiska agenda och följer med spänning utvecklingen efter FN-konferensen i Rio i somras, där behovet av hållbara utvecklingsmål utifrån ett miljö- och konsumtionsperspektiv diskuterades.