söndag 23 september 2012

Materialens magi


I veckan släpptes Materialens magi - en bok om skräp, redesign, kretsloppstänk och materialåtervinning författad av produktdesignern Kerstin Sylwan, Caminos chefredaktör Johanna Stål och inredningsarkitekten Sara Danielsson.

Boken riktar sig enligt Kerstin Sylwan både till designers, producerande företag och den som är intresserad av miljö, resurser och kreativa lösningar. Den är tänkt att öppna upp lite nya tankar och inspirera till egna projekt eller idéer.

Idén till boken kom från en kombination av två erfarenheter, berättar Kerstin. Dels genom arbetet med en tidigare bok om energi och hur design kan göra skillnad. Dels genom ett projekt med Emmaus Björkå, som handlade om att göra produkter av deras avfall.

Det finns mycket oanvänt material som slängs, av hushåll, men framförallt av industrin- här finns det massa intressanta ingångar för en designer menar Kerstin.

Synen på vad som är skräp ändras hela tiden– boken handlar om att vi kan skapa en värld där alla material ses som resurser! Lånegarderoben finns med som ett exempel på delat ägande och nyttjande av resurser. Vill du ha fler inspirerande exempel kan du beställa boken här.

måndag 17 september 2012

Avfall i fokus

I våras presenterade Naturvårdsverket den nya avfallsplanen ”Från avfallshantering till resurshushållning” som belyser hur avfallshanteringen kan bli mer resurseffektiv och visar på sätt för Sverige att ytterligare närma oss EU’s avfalls hierarki. Fokus är att minska avfallet och uppkomsten av avfall genom resurseffektivitet. I planen tas olika fokusområden upp och bland annat nämns textilier som ett område där resurserna kan användas på ett bättre sätt. Lånegarderobens initiativ presenteras som ett sätt att förlänga kläders livslängd och dela på resurserna.

I regeringens avfallsplan som presenterade för några veckor sedan poängterades att återanvändningen av produkter måste understödjas av kommuner och att de ska samarbeta med parter som gör återanvändning av produkter möjlig. Medborgare ska med större enkelhet kunna skänka sina oönskade saker till olika aktörer på andrahandsmarknaden. Kommunerna får därmed ett större ansvar och mandat för att arbeta med avfallsförebyggande frågor. Avfallsutredningen är ett förslag på hur avfall i framtiden kommer att hanteras men beslut och lagändringar kommer inte att tas förrän tidigast 2013.

Lånegarderoben vurmar för att maximalt resursutnyttjande och återanvändning hamnar på den politiska agenda och följer med spänning utvecklingen efter FN-konferensen i Rio i somras, där behovet av hållbara utvecklingsmål utifrån ett miljö- och konsumtionsperspektiv diskuterades. 

lördag 8 september 2012

Textil, trådar och identitet på Nääs
Under den kommande månaden kan du se Lina Sofia Lundins utställning The Borrow Project, i projektrummet på Nääs Konsthantverk i Floda. Lina är går textilkonst på 
Konsthögskolan för Design och Konsthantverk,  HDK och är en av grundarna till Lånegarderoben. Hon ställer ut tillsammans med Kari Stenhaug, nytillträdd professor  på HDK.


Lina Sofia Lundin /// HDK textilkonst
The Borrow Projekt

Lina Sofia Lundins utställning handlar i grunden om förvandling, omvandling och identitet. Också om konsumtion. I sin utställning undersöker hon på olika sätt hur våra vardagsnära textilier kan omvandlas utan att klippas eller sys och ges en helt ny funktion för därefter återigen återträda tillbaka till sin ursprungliga form. Överraskande ser vi hur våra invanda föreställningar om sakernas tillstånd får omvärderas. En alltid lärande erfarenhet.


Kari Steihaug /// Norge
Etter markedet /// installation

upprepade kläder, nystan, trådar, stickad bild efter målningen Axplockarna (1857) av Jean-Francois Millet.

Kari Steihaug arbetar utifrån olika aspekter med frågeställningar som tid, förgänglighet, minne och historia. I filosofisk mening handlar hennes arbeten om att finna en punkt mellan minne och förväntan, skörhet och skönhet, upplösning och bindning.

I verket, Etter markedet, har Kari Steihaug tagit sin utgångspunkt i målningen, Axplockarna, av, Jean François Millet. En målning som med sin poetiska essens, sitt existentiella innehåll, sin outtalade politiska laddning berört Kari Steihaug djupt. Millet var en fransk landskapsmålare verksam i mitten på 1800 och en föregångare för realismen. Han var också en av de första att infoga arbetande människor i landskapet och porträtterade arbetare och bönder med stor respekt. Målningen, Axplockarna, visar tre kvinnor som bugar till marken och plockar upp små korn som är kvar, resterna av skörden.

Kari Steihaugs installation, Etter markedet, består i grunden av gamla slängda förbrukade handstickade kläder som ingen velat ha. Dessa har hon samlat in och omskapat och införlivat i sitt verk. De förbrukade kläderna bidrar nu till en ny berättelse, ges ett nytt sammanhang, och en återerövrad värdighet. Samtidigt skapas också förutsättningar för oss att se på tidigare generationers arbete med en ny blick. En blick som då också vänds mot oss själva.


Nääs Konsthantverk ///galleri
7 september – 7 oktober 2012
Mellannnääs, Nääs slott, Floda
Öppet i september tors – sön 11 -16, okt fre – sön 11 -16